جهت دریافت کد تخفیف ارسال مقاله، گواهی عضویت IEEE را بافرمت jpg و حجم حداکثر 300 کیلوبایت ارسال فرمایید.

من قبلا ثبت نام کرده ام
ثبت نام داور
طراحی و پیاده سازی سامانه مدیریت همایش